Nyomtatványok

Nyomtatvány kódja Nyomtatvány megnevezése
GMF-PÜGY 1/2004 Megbízási szerződés szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételére
GMF-PÜGY 2.1/2004 Nyilatkozat a kifizetőtől/munkáltatótól származó bevétel adóelőleg megállapításához
GMF-PÜGY 2.2/2004 Kitöltési útmutató
GMF-NY 1/2009 Folyamatban maradó beruházások, előlegek nyilvántartásba vételi bizonylata
GMF 1.1.1 Helység (szoba) leltár 1.sz. melléklet
GMF 1.1.2 Leltárjegyzőkönyv a mennyiségi felvétellel a berendezési és felszerelési tárgyakról 2.sz. melléklet
GMF 1.1.3 Leltárjegyzőkönyv a leltári számmal rendelkező kis értékű és értékhatár feletti vagyontárgyak ... 3.sz. melléklet
GMF 1.1.4 Leltárjegyzőkönyv az egyeztetéssel (rovancsolással) végrehajtott leltárfelvételekről ... 4.sz. melléklet
GMF 1.1.5

Leltár hiány-többlet jegyzőkönyv a személyes használatra kiadott szerszámokról rovancsolással ... 5.sz. melléklet

GMF 1.1.6 Javaslattétel és megbízás leltározási feladatok ellátására 6.sz. melléklet
GMF 1.1.7 Leltárfelelősségi megállapodás 7.sz. melléklet
GMF 1.1.8 Átvételi elismervény a kincstári vagyonelem kezelésre, használatra történő átvételéről 8.sz. melléklet
GMF 1.1.9 Átvételi elismervény kincstári vagyonelem felügyeletre történő átvételéről 9.sz. melléklet
GMF 1.2.1 Szállítólevél tárgyi eszközök ki- és visszaszállítására
GMF 1.2.2 Bérleti szerződés
GMF 1.2.3 Adatlap gépjármű igényléshez
GMF 1.3.1 A felesleges tárgyi eszközök bejelentése
GMF 1.3.2 A selejtezendő tárgyi eszközök bejelentése
GI 1.4.1 Projekt indítási adatlap (munkaszám törzskarton)
GI 1.4.1 melléklet Projekt indítási adatlap (munkaszám törzskarton) - kitöltési útmutató
GMF 2.1.1 Nyilatkozat készpénz felvételére és szállítására
GMF 2.1.2 Megbízás készpénz felvételére és szállítására
GMF 2.1.3 Pénztári összesítő a kiküldetési költségekről
GMF 2.1.4 Gépkocsivezető útielszámolása
GMF 2.1.5 Üzemanyagfogyasztás elszámolása a 60/1992. (IV.1.) korm. rendelet alapján
GMF 2.1.6

Nyilatkozat CASCO biztosítással rendelkező és nem rendelkező gk. hivatalos kiküldetésre való igénybevétele esetén 

GMF 2.1.7 Költségelszámolás önálló tevékenység keretében
GMF 2.1.8 Nyilatkozat költségtérítés adóelőlegének megállapításához
GMF 2.2.1 Adatközlő lap számla kiállításához
GMF 2.2.2 Írásbeli rendelkezés, utalvány (érvényesítés, utalványozás ellenjegyzés) a beérkezett számlák alapján történő kiadások teljesítésének elrendelésére
GMF 2.2.3 Vám- és illetékmentességi nyilatkozat
GI 2.3.1 Javaslattétel és engedélyezés szerződéses munka vállalására
GI 2.3.2 Előkalkuláció, részelszámolás, végelszámolás
GI 2.3.3 Vállalkozási szerződés
GI 2.3.5 Kimutatás az elszámolt költségtérítésekről és dologi kiadásokról
GI 2.3.8 Részelszámolások összesítő kimutatása szerződéses munkáról
GMF 2.3.9 Előkalkuláció, részelszámolás, végelszámolás az államilag nem finanszírozott, költségtérítéses szolgáltatásként végzett alap ill. vállalkozói tevékenység körébe tartozó oktatási tevékenységhez
GMF 2.4.1 Szabad kapacitások kihasználásával elért bevételek elszámolása
FAXSZE FAX feladást igénylő lap

Költségelszámolás önálló tevékenység keretében
  Deviza átutalási űrlap
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.